0961.413.418

Hội nghị toàn quốc Hội Nhôm thanh định hình Việt Nam lần 2 nhiệm kỳ 2019-2024

Đại hội Hiệp hội Các nhà sản xuất nhôm thanh định hình phục vụ xây dựng và công nghiệp Việt Nam (Gọi tắt là: Hiệp hội Nhôm Việt Nam) đã tổ chức thành công sáng 25/09/2020 tại Hà Nội.

Để tăng tốc phát triển ngành nhôm Việt trong 3 tháng cuối năm 2020, tại hội nghị lần này Hiệp hội đã thống nhất đưa ra các nhiệm vụ, mục tiêu cụ thể như:

– Giới thiệu và cách sử dụng logo VAA của hiệp hội nhằm quy mô theo chuẩn mực Quốc tế.
– Tập trung quảng bá về hình ảnh của Hiệp hội, tập hợp được đông đảo thành viên tham gia;
– Cam kết thực hiện đúng tiêu chuẩn về sản xuất chung và kỹ thuật nhằm đảm bảo mục tiêu sản phẩm chất lượng và bảo vệ lợi ích người tiêu dùng;
– Tham gia tham mưu ý kiến cho bộ ngành, đưa ra các biện pháp bảo vệ cho lợi ích chung của ngành nhôm;
– Thực hiện biện pháp giảm bớt tình trạng nhôm giả, nhôm kém chất lượng, nâng cao sản phẩm và hình ảnh ngành nhôm của hiệp hội;
– Thường xuyên cập nhật thông tin thị trường trong và ngoài nước, trao đổi kinh nghiệm phát triển…

Bài viết Liên quan