Cơ cấu tổ chức

Công ty Cổ phần Khoá DGP là một Công ty chuyên sản xuất và kinh doanh sản phẩm Khoá và Phụ kiện ngành cửa.

 

Tầm nhìn: Trở thành Công ty sản xuất Phụ kiện cửa cao cấp hàng đầu khu vực. Chủ động hoàn thiện năng lực, sẵn sàng cạnh tranh trong khu vực và quốc tế.

 

Sứ mệnh: Tiếp sức ngành cửa Việt: Sản xuất và cung cấp Vật tư nhựa ngành cửa, Phụ kiện cửa cao cấp, góp sức mình vào sự phát triển chung của ngành cửa Việt.

 

Giá trị cốt lõi:

Trách nhiệm: Đề cao chữ “Tín” và có trách nhiệm đối với nhân viên, đối tác, khách hàng và xã hội.

Tích cực: Làm việc với tinh thần nhiệt huyết và vui vẻ, suy nghĩ tích cực, hướng tới tương lai.

Biết ơn: Luôn biết ơn sự đóng góp của CBCNV, biết ơn sự hợp tác và tin tưởng của đối tác, khách hàng và nhà cung cấp.

Thông báo

0961.413.418