0961.413.418

cách lắp chốt sập cửa lùa

Cách lắp chốt sập cửa lùa trong hệ thống cửa nhôm

09, Tháng Ba, 2022By admin

Cách lắp chốt sập cửa lùa rất đơn giản là lắp tại cây đứng trơn của cánh cửa. Chốt sập cửa lùa là được lắp đặt kèm theo miệng chốt ...